BeTheChange Community Nederland

Over BTCNL Community BTCNL Initiatieven & Activiteiten Links Nieuws Contact
Silent Revolution Economische Sectoren HRM

 

 

 

De Be the Change Community in Nederland is een kleurrijke verzamel- en verbindingsplaats voor mensen en initiatieven die de verandering (willen) zijn die zij wensen te zien in Nederland en de rest van de wereld.

 

Dit dient ter inspiratie voor anderen om zelf ook te gaan staan en intitiatief te nemen voor datgene wat ze willen zien gebeuren.

 

De diepste intentie van de initiatiefnemers is om bij te dragen aan de shift van afgescheidenheid naar eenheid.

 

Daarom is het leidend principe

inclusiviteit.

 

Hierdoor streven wij naar het verbinden van en inzicht geven in mensen en initiatieven uit alle Nederlandse sectoren en functiegebieden. 

 

eye of god-200